Párování nabídek

Pojmenování nabídek

Tato pravidla popisují povinný formát pojmenování nabídkynabídkovém XML feedu pro internetové obchody.
Název nabídky je uveden ve značce PRODUCTNAME, povinně přítomné pro každou nabídku (značku SHOPITEM). Doporučená délka názvu je 70 znaků.
V názvu nesmí být žádné prvky specifické jen pro daný obchod – jde o obecné pojmenování výrobku z pohledu spotřebitele. Měl by obsahovat výrobce, jméno výrobku a hodnoty klíčových parametrů, ve kterých se od sebe odlišují případné varianty (barva, paměť, velikost…)

Správně: De’Longhi Magnifica S ECAM22.112.B
Špatně: Nový kávovar Magnifica + doprava a dárek zdarma

Název nabídky musí obsahovat všechny potřebné údaje tak, aby byla nabídka pomocí názvu odlišitelná od ostatních nabídek v XML feedu. Každá nabídka, včetně jejích variant, musí mít svou unikátní URL adresu. Struktura názvu se řídí jednotnou šablonou:

VÝROBCE ŘADA PRODUKTOVÉ_OZNAČENÍ* PRODUKTOVÝ_KÓD BARVA*
Příklad: De‘Longi BCO 411 černý

Výrobce

 • Jedná se o název výrobce, který výrobek prodává. V případě více známého brandu například Ariel, Persil atd. použijeme do názvu brand.
 • Výrobce uvádíme dle zapsání do interní databáze Zboží.cz (NIKE, adidas, Tommy Hilfiger).
 • Pokud je výrobce obecně znám pod zkratkou, preferujeme zkratku (např. HP, D&G, GS).
 • Zkratku uvádíme celou velkým písmem (př.: DKNY, LEGO, LG, ECG).
 • Speciální znaky &, pomlčka a jednotky definující rozměr (např. „200 x 80 cm“) uvádíme s mezerami.
 • Apostrof, středník, vykřičník a lomítka bez mezer.
 • Znaky pro copyright ©, registred ® nebo trademark ™ neuvádíme.
 • V dvouslovném názvu uvádíme obě první písmena velká (př. Western Digital, David Beckham).
 • Pokud je velké písmeno druhé v pořadí, dodržujeme podobu ochranné známky (př. iRiver, iRobot).

Produktová řada

 • Řada sjednocuje podobné produkty, je vždy určena výrobcem dle brandu. Např.: Bosch Tassimo, Barum Brillantis.
 • Označení je název samotné nabídky bez názvu výrobce, řady, parametrů nebo produktového čísla.
 • Rozšířený název definuje parametr, kterým se liší produkty s jinak stejným názvem.
 • Uvádíme v podobě první písmeno velké, ostatní malá.
 • Speciální znaky & a pomlčka uvádíme s mezerami.
 • Speciální znaky apostrof, středník, vykřičník a lomítka bez mezer.
 • Znaky pro copyright ©, registred ® nebo trademark ™ neuvádíme.
 • Pokud je velké písmeno druhé v pořadí, dodržujeme podobu ochranné známky (př. iPhone, iMac).
 • Nesmí obsahovat parametry.

Druh produktu

 • Nepovinný údaj.
 • Uvádíme pouze v případě, že název produktu může být více různých druhů výrobků (např. „Adidas Real Madrid Anthem kalhoty“, “Adidas Real Madrid Anthem tričko“ a „Adidas Real Madrid Anthem bunda“).
 • Nesmíme uvádět zkrácený (např.: koš prád., mikina dám.).

Obrázek

 • Obrázky požadujeme ve formátu PNG, JPEG nebo WEBP.
 • Bílé pozadí – obrázek musí mít bílé pozadí.
 • Vzhled – obrázky vždy musí odpovídat dané variantě (barvě, množství, objemu atd.).
 • Velikost obrázku – rozměry obrázku by měly být minimálně 425 x 440 px (šířka x výška). V případě nestandardních obrázků je třeba vždy dodržet jeden nebo druhý rozměr. Např. lyže na výšku budou mít obrázek 78 x 532 px, zubní pasta 785 x 235 px.
 • Obrázek musí být bez loga a jiných vodoznaků.
 • Obrázek nesmí mít nadbytečné bílé okraje = bez velkých bílých rámečků kolem zobrazeného produktu.

Popisek

 • Je nutné zachovat větnou strukturu (podmět + přísudek).
 • Text musí být aktuální i v budoucnu – nevyužívají se termíny jako: nový, nejlepší, špičkový apod.
 • Musí vystihovat produkt (nikoli např. výrobce).

Ruční a automatické párování

Hlavními faktory pro napárování nabídky na produkt jsou – název nabídky (PRODUCTNAME). V případě, že je shoda názvu nabídky a produktu příliš nízká, zvyšuje šanci napárování přítomnost EAN kódu (EAN), popisku (DESCRIPTION) a vyplněných parametrů (PARAM).

Zkontrolujte si, zda vámi uváděné názvy odpovídají oficiálním názvům výrobce, respektive námi doporučené podobě názvosloví nabídek. Pokud vaše nabídka nebude obsahovat všechny výše zmíněné údaje ve správném a úplném formátu, může se stát, že se nabídka správně nenapáruje a zobrazí se na Zboží.cz pouze v nabídkové sekci.

Cena vaší nabídky je při zpracování porovnávána s cenovým rozpětím napárovaných nabídek k danému produktu. Jestliže je cena vaší nabídky mimo tento cenový rozsah (systém pracuje vždy s určitou tolerancí), dojde k automatickému napárování. Cenový rozsah se automaticky aktualizuje každý 7 den. Cílem je zamezit zobrazení nesouvisejících nabídek nebo neoriginálních nabídek k originálním.

Nově zařazené nabídky do vašeho XML feedu se napárují na produktové karty (pokud pro ně produktová karta existuje) do několika dnů.

Seznam naimportovaných nabídek včetně informaci o jejich spárování či nespárování si můžete nechat zaslat na kontaktní e-mailovou adresu ve formátu .CSV prostřednictvím administračního rozhraní v záložce „Sortiment“ – „Nabídky“ – „Párování“.

Zpracování požadavku

E-shop v párovacím nástroji vidí u nabídek volbu „napárovat“. Tímto tlačítkem může napárovat svou nabídku na odpovídající produktovou kartu, a to i v případě, že je nabídka chybně napárovaná na neodpovídající produktovou kartu. V případě, kdy automat vyhodnotí chybné párování nabídky, posune se tento požadavek k internímu vyhodnocení našemu administrátorovi. Pokud dojde k chybnému napárování nabídky, máte možnost tuto nabídku nahradit odpovídající nabídkou. Po zadání tlačítka „Napárovat“ vás systém upozorní, že je na produktové kartě napárovaná jiná vaše nabídka a zda ji chcete nahradit. Nahrazením této nabídky dojde k přepárování.

Požadavky na napárování nabídek jsou následně po odeslání řazeny do fronty, kde prochází ruční kontrolou administrátory služby Zboží.cz.
Zpracování požadavku garantujeme do 48 hodin.

V případě zamítnutí požadavku dojde k zobrazení důvodů, které vedly k takovému kroku v Párovacím nástroji u nabídky, ze které byl požadavek vytvořen, viz přiložený obrázek.

Důvody zamítnutí

Při zamítnutí požadavku se můžete setkat s těmito třemi důvody

Nabídka neodpovídá produktu

Nabídka musí mít s produktem úplnou shodu všech parametrů. Pokud Párovací nástroj nenabízí vhodný produkt, doporučujeme zadat název nabídky do vyhledávacího pole vpravo vedle navrhovaných produktů.

Příklad chyby
nabídka Philips 55″ OLED (48OLED807/12) -> Philips 48″ OLED (48OLED807/12)

Nabídka je obecná

Z nabídky nedokážeme detekovat konkrétní parametry, které ji odlišují od jiného druhu sortimentu. Díky tomu ji nemůžeme napárovat na navržený produkt. Je nutné, abyste nabídku dostatečně specifikovali ve svém XML feedu.

Příklad chyby
nabídka Philips OLED (48OLED807/12) -> Philips 48″ OLED (48OLED807/12)

Požadavek nebyl zpracován (nabídka byla změněna před jeho vyřešením)

V případě výskytu této informace došlo ještě před vyhodnocením požadavku administrátorem k změně zdrojové nabídky. K tomu dochází při změně informací v XML feedu.

Duplicitní nabídka

Duplicitní nabídka je taková nabídka, kdy e-shop má již na Zboží.cz nabídku zobrazenou a vytvoří na totožný výrobek novou nabídku. Správný postup je upravit cenu/informace v popisu na původní nabídce (update v XML feedu). Administrátor vždy vyhodnotí jakou nabídku na produktové kartě ponechá.

Počet spárovaných a nespárovaných nabídek e-shopu je nutné posuzovat dle konkrétních kategorií. Například nabídky v sortimentu elektroniky mají mnohem vyšší podíl spárovanosti než nabídky v sortimentu módy, nábytku aj.

Založení produktové karty

Vytvořit produktovou kartu mohou pouze administrátoři Zboží.cz. Produktové karty vytváří na základě popularity nabídek a dalších interních nastavení. Za malý poplatek zakládáme produktové karty na žádost e-shopu či výrobce. S objednávkami nebo dotazy se obracejte na zbozi.vendori@firma.seznam.cz. Produkty zakládáme i s jednou nabídkou.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.