Kategorie

Jednodušší orientaci v rámci celého Zboží.cz zajišťují jednotlivé kategorie. V konkrétních kategoriích se mohou nacházet jak produkty, které jsou vytvořené v naší produktové databázi našimi administrátory, tak i jednotlivé nabídky z vašeho e-shopu.

Zařazení produktu do kategorie

Jednotlivé produkty, které jsou vytvořené v naší databázi, mají přiřazené konkrétní kategorie, kterým svou povahou odpovídají. Řazení produktů do kategorií probíhá výhradně na straně Zboží.cz.

Zařazení nabídek do kategorie

Zobrazení jednotlivých nabídek e-shopu v konkrétní kategorii je naopak, oproti produktům, v režii jednotlivých e-shopů. Své nabídky zařadíte do kategorie pomocí správně uvedené hodnoty kategorie v tagu CATEGORYTEXT.

Kategorii lze nastavit také u konkrétní nabídky v Administraci Zboží.cz skrze záložku „Sortiment“ – „Nabídky“.

Ruční nastavení kategorie v administraci Zboží.cz

Výhoda zařazených nabídek v kategorii

Výhodou uvedeného CATEGORYTEXTu u jednotlivých nabídek je, že vaše nespárované nabídky dokážeme zobrazit na více místech ve výsledcích hledání. Nabídky se nezobrazí jen v sekci „samostatných nabídek“ ale i při přesměrování zákazníka do konkrétní kategorie.

Zařazením nabídek do kategorií získáte více zobrazení, od kterého se odvíjí i počet prokliků do vašeho e-shopu. Nabídky více zviditelníte zákazníkům, kteří vaše zboží hledají.

Strom kategorií

Veškeré kategorie evidované v naší databázi najdete ve specifikaci XML feedu pod tagem CATEGORYTEXT.

Naši administrátoři spravují nejen produktovou databázi, ale také celý strom kategorií. V naší databázi evidujeme několik tisíc kategorií. Přesto se ale může stát, že vám některá kategorie na Zboží.cz chybí. Neváhejte nás v tomto případě kontaktovat na databaze@zbozi.cz, váš požadavek rádi zhodnotíme.

CATEGORYTEXT je nutné uvádět dle specifikace Zboží.cz, v opačném případně nemusí systém hodnotu kategorie správně rozpoznat a nabídku do kategorie zařadit.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.