Ceník a aukční prokliky

Základní ceník

Za každý uskutečněný proklik do e-shopu ze služby Zboží.cz je účtována minimální cena ve výši 0,60 – 3,60 Kč bez DPH (v návaznosti na výši prodejní ceny nabídky). Ta je následně strhávána ze služby Seznam Peněženka.

Skutečná cena za proklik může být nižší, než maximální nabídnutá cena (při prokliku systém naúčtuje nejnižší potřebnou částku pro udržení dané pozice), min. však 0,60 – 3,60 Kč bez DPH.

Aukční prokliky umožnují zvýšení pozice před konkurencí jak v produktovém detailu, tak i ve výsledcích vyhledávání v nabídkách při řazení podle oblíbenosti (výchozí způsob). Při seřazení podle prodejní ceny (nejlevnější, nejdražší) je vždy účtována cena za následný proklik 0,60 – 3,60 Kč bez DPH.

Sezónní ceník

Každoročně v období hlavní sezóny (od 1.10. do 31.1.) je cena za proklik účtovaná podle sezónního ceníku.

Sezónní ceník pro rok 2024/2025 připravujeme.

Nastavení maximální částky za proklik

V XML feedu

Vyplnění tagů (značek)

  • MAX_CPC (maximální cena za proklik v detailu produktu)
  • MAX_CPC_SEARCH (maximální cena za proklik pro Zboží inzeráty)

V administračním rozhraní

Položky jednotlivě

  • nastavením ceny za proklik v detailu každé nabídky

Položky hromadně

  • exportem / importem položek v CSV souboru do systému Zboží.cz
  • exportem / importem kategorií v CSV souboru do systému Zboží.cz
  • cenovými rozsahy dle prodejních cen nabídek

Priority nastavení CPC

Ceny za proklik je možno nastavit pro jednotlivé nabídky, dále dle kategorií nebo cenových rozsahů. Cena se pak bude brát z aktuálně vybrané možnosti a platí pro všechny položky e-shopu. 

Pokud je vybráno více možností, je jejich priorita následující

  • nastavení položek
  • nastavení dle kategorií
  • nastavení dle cenových rozsahů

V případě, že MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH bude nastavena na nižší hodnotu než stanovená CPC pro danou prodejní cenu, nabídku zobrazíme a automaticky nastavíme CPC na částku za proklik, která je pro dané rozmezí prodejní ceny minimální.

V případě, že v Administraci Zboží.cz pod záložkou “Aukce a konverze“ – „Ceny prokliku“ zvolíte nastavení z XML feedu a zároveň budete mít aukci nastavenou na jednotlivé položky, pro kategorie nebo na cenové rozsahy – aukce se bude brát pouze z XML feedu.

Nastavení aukce skrze XML feed v administraci Zboží.cz

Pokud v Administraci Zboží.cz pod záložkou „Aukce a konverze“ – „Ceny prokliku“ zvolíte nastavení z XML feedu, ale ve feedu nebudou vyplněny tagy MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH – aukce se bude brát podle toho, jak je nastavena v Administraci Zboží.cz. Tedy na jednotlivé položky, pro kategorie nebo na cenové rozsahy. (Pokud aukce není nastavena, bude vám účtována minimální CPC dle ceníku Zboží.cz.) 

Úprava max. CPC pomocí multiplikátorů

Maximální nabízenou cenu za proklik můžete zvýšit až o 900 % nebo snížit až o 90 %. Snížením o 100 % se vaše nabídky budou vydávat za minimální cenu za proklik podle aktuálního ceníku. MAX_CPC můžete upravovat podle webu, umístění nabídky a typu zařízení.

Příklad:
Při maximální CPC 5 Kč a zvýšení o 200 % bude výsledná hodnota 15 Kč.
Při snížení max. CPC 5 Kč o 50 % bude výsledná hodnota 2,5 Kč.

Úprava max. CPC v administraci Zboží.cz

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.