Nejčastější chyby v diagnostice XML feedu

Závažné chyby

Duplicitní název nabídky [PRODUCTNAME]
Duplicitní identifikátor nabídky [ITEM_ID]
Chybí dostupnost [DELIVERY_DATE]
Neplatná dostupnost [DELIVERY_DATE] 

Varování

Chybí údaje o dopravě [DELIVERY]
Neplatný EAN nebo ISBN [EAN / ISBN]
Neplatné doplňkové informace [EXTRA_MESSAGE]
Neplatný identifikátor prodejny [SHOP_DEPOTS]
Chybí identifikátor nabídky [ITEM_ID]
Neplatný identifikátor nabídky [ITEM_ID] 
Neplatná URL obrázku [IMGURL]

Závažná chyba – nabídky se na Zboží.cz nezobrazují.
Varování – nabídka se na Zboží.cz zobrazuje, zde se ale zobrazuje doporučení, co u nabídky vylepšit.

Závažné chyby

Duplicitní název nabídky [PRODUCTNAME] nebo identifikátor [ITEM_ID]

V případě, že máte v XML feedu uvedený tag PRODUCTNAME nebo ITEM_ID se stejnou hodnotou vícekrát, vyhodnocujeme všechny tyto nabídky jako duplicitní. V tom případě se žádná z těchto nabídek nedostane do inzerce na Zboží.cz. 

U každé položky musí být tag PRODUCTNAME a ITEM_ID unikátní, aby byla pro nakupující dohledatelná na Zboží.cz. 

Pro správně uvedený PRODUCTNAME doporučujeme projít pravidla pojmenování nabídek

Příklad duplicitních nabídek:
<PRODUCTNAME>Apple iPhone 15 Pro 128GB</PRODUCTNAME>

<PRODUCTNAME>Apple iPhone 15 Pro 128GB</PRODUCTNAME> 

Správně pojmenované nabídky:
<PRODUCTNAME>Apple iPhone 15 Pro 128 GB černý titan</PRODUCTNAME>

<PRODUCTNAME>Apple iPhone 15 Pro 128 GB modrý titan</PRODUCTNAME>

Více informací také naleznete na blogu v článku ohledně diagnostiky XML feedu pro Zboží.cz.

V případě, že není možné změnit název v tagu PRODUCTNAME, je možné využít tag VISIBILITY s hodnotou 0, díky kterému jednu z duplicitních nabídek nebudeme na Zboží.cz zobrazovat. Druhá nabídka poté bude ve vyhledávání viditelná. 

Chybí / neplatná dostupnost [DELIVERY_DATE]

Tag DELIVERY_DATE je jedním z povinných tagů dle specifikace XML feedu. V případě, že tento tag nevyplníte, nebude se nabídka na Zboží.cz zobrazovat.

Doporučujeme tag DELIVERY_DATE vyplnit, a dát tak nakupujícím na Zboží.cz informaci, že je zboží skladem. Zákazníci všeobecně lépe reagují na nabídky, které jsou skladem nebo mají velice krátkou dobu dodání. 

Varování

Chybí údaje o dopravě [DELIVERY]

Aby se na Zboží.cz u vašich nabídek zobrazovaly informace o dopravě a výdejních místech, je potřeba mít správně vyplněný tag DELIVERY v XML feedu a zároveň nastavit dopravce a výdejní místa také v Administraci Zboží.cz pod záložkou “Sortiment” – “Doprava”.

Podívejte se, jak nastavit dopravu a výdejní místa skrze XML feed. Případně můžete využít nastavení dopravců a výdejních míst pouze z Administrace Zboží.cz. 

Dopravci a výdejní místa se poté zobrazují ve vyhledávání na Zboží.cz a ve Zboží inzerátech

Neplatný EAN nebo ISBN [EAN / ISBN]

EAN neboli Globální číslo obchodní položky musí být uvedeno jako osmi-, dvanácti-, třinácti-, nebo čtrnáctimístné číslo bez mezer. V případě, že bude uvedeno jinak, nebude se zobrazovat u nabídek na Zboží.cz. 

EAN je důležitým parametrem který vstupuje do automatického párování nabídek k produktovým kartám.

ISBN neboli Mezinárodní standardní číslo knihy je důležitým parametrem který vstupuje do automatického párování nabídek k produktovým kartám. 

Udává se ve formátu ISBN-10 nebo ISBN-13. Akceptováno je desetimístné nebo třináctimístné číslo, buď bez mezer, nebo může být jako oddělovač skupin použita mezera či pomlčka. Oddělovače však nesmějí být kombinovány.

Neplatné doplňkové informace [EXTRA_MESSAGE]

EXTRA_MESSAGE slouží k uvedení doplňkových informací o nabídce. Aby se doplňkové informace zobrazovaly správně, musí být vyplněny dle specifikace. 

Podívejte se, jak je možné konkrétní doplňkové informace nastavit.

Texty (např. “Dárek zdarma”) se také zobrazují u dané nabídky ve Zboží inzerátech a Dynamickém banneru Skliku. Díky EXTRA_MESSAGE máte možnost oslovit zákazníky dárkem, nebo slevovým kupónem.

Zobrazení doplňkové informace na Zboží.cz

Neplatný identifikátor prodejny [SHOP_DEPOTS]

Jako SHOP_DEPOTS se uvádí ID Firemního zápisu na Firmy.cz = ID výdejního místa. Zkontrolujte proto, zda náhodou v tagu SHOP_DEPOTS neuvádíte právě ID provozovny místo požadovaného ID Firmy.cz. 

Zároveň je potřeba zkontrolovat, zda máte v administraci Zboží.cz vybraná vlastní výdejní místa. Tyto informace naleznete pod záložkou “Sortiment” – “Doprava”. 

Identifikátor výdejního místa v Administraci Zboží.cz

Jak nastavíte dopravu a výdejní místa naleznete v naší nápovědě.

Je-li tag SHOP_DEPOTS vyplněn a u nabídky je zároveň ve značce DELIVERY_DATE uvedena hodnota 0 (skladem), na webu Zboží.cz je možné ji dohledat pomocí filtru „Na prodejně“.

Chybí / neplatný identifikátor nabídky [ITEM_ID]

ITEM_ID je unikátní identifikátor nabídky v rámci e-shopu. Pokud v diagnostice vidíte chybu “chybí identifikátor nabídky”, pak tento tag není ve vašem XML feedu vyplněn. 

V případě, že v diagnostice vidíte chybu “neplatný identifikátor nabídky”, pak tag ITEM_ID ve vašem XML feedu obsahuje neplatné znaky. Dovolena je jakákoliv kombinace znaků [0-9, a-z, A-Z, _ , -], tedy čísel nula až devět, malých a velkých písmen bez diakritiky, a také podtržítka a pomlčky.

Doporučujeme ITEM_ID doplnit nebo opravit. Díky této značce budete schopni vždy jednoznačně identifikovat nabídku a sledovat její historii a výkon v rámci služby Zboží.cz, i když se změní její URL či název. 

Neplatná URL obrázku [IMGURL] 

Chyba v tagu IMGURL se pravděpodobně týká nepovolených znaků v URL adrese. 

Doporučujeme URL obrázku opravit, jinak u vašich nabídek nebudou na Zboží.cz zobrazeny fotografie. 

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.