Ceník a aukční prokliky

Základní ceník

Za každý uskutečněný proklik do e-shopu ze služby Zboží.cz je účtována minimální cena ve výši 0,60 – 3,60 Kč bez DPH (v návaznosti na výši prodejní ceny nabídky). Ta je následně strhávána ze služby Seznam Peněženka.

Skutečná cena za proklik může být nižší, než maximální nabídnutá cena (při prokliku systém naúčtuje nejnižší potřebnou částku pro udržení dané pozice), min. však 0,60 – 3,60 Kč bez DPH.

Aukční prokliky umožnují zvýšení pozice před konkurencí jak v produktovém detailu, tak i ve výsledcích vyhledávání v nabídkách při řazení podle oblíbenosti (výchozí způsob). Při seřazení podle prodejní ceny (nejlevnější, nejdražší) je vždy účtována cena za následný proklik 0,60 – 3,60 Kč bez DPH.

Sezónní ceník

Každoročně v období hlavní sezóny (od 1.10. do 31.1.) je cena za proklik účtovaná podle sezónního ceníku.

Sezónní ceník pro rok 2024/2025 připravujeme.

Nastavení maximální částky za proklik

V XML feedu

Vyplnění tagů (značek)

 • MAX_CPC (maximální cena za proklik v detailu produktu)
 • MAX_CPC_SEARCH (maximální cena za proklik pro Zboží inzeráty)

V administračním rozhraní

Položky jednotlivě

 • nastavením ceny za proklik v detailu každé nabídky

Položky hromadně

 • exportem / importem položek v CSV souboru do systému Zboží.cz
 • exportem / importem kategorií v CSV souboru do systému Zboží.cz
 • cenovými rozsahy dle prodejních cen nabídek

Přes reklamní systém Sklik

Nastavení aukce přes reklamní systém Sklik v administraci Zboží.cz

Inzerovat na Zboží.cz, v nabídkách Zboží.cz ve vyhledávání na Seznam.cz, Sbazaru a Seznam.cz Obrázky můžete i prostřednictvím produktových skupin ve svém účtu v Skliku. K tomu je třeba mít propojený účet Zboží.cz s Sklikem a propojené statistiky za vybranou provozovnu Zboží.cz do Skliku.

Priority nastavení CPC

Ceny za proklik je možno nastavit pro jednotlivé nabídky, dále dle kategorií nebo cenových rozsahů. Cena se pak bude brát z aktuálně vybrané možnosti a platí pro všechny nabídky e-shopu. 

V případě, že MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH bude nastavena na nižší hodnotu než stanovená CPC pro danou prodejní cenu, nabídku zobrazíme a automaticky nastavíme CPC na částku za proklik, která je pro dané rozmezí prodejní ceny minimální.

Pokud je vybráno více možností, je jejich priorita následující

 • nastavení položek
 • nastavení dle kategorií
 • nastavení dle cenových rozsahů

V případě, že v Administraci Zboží.cz pod záložkou „Aukce a konverze“ – „Ceny prokliku“ zvolíte nastavení z XML feedu a zároveň budete mít aukci nastavenou na jednotlivé položky, pro kategorie nebo na cenové rozsahy – aukce se bude brát pouze z XML feedu.

Nastavení aukce skrze XML feed v administraci Zboží.cz

Pokud v Administraci Zboží.cz pod záložkou „Aukce a konverze“ – „Ceny prokliku“ zvolíte nastavení z XML feedu, ale ve feedu nebudou vyplněny tagy MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH – aukce se bude brát podle toho, jak je nastavena v Administraci Zboží.cz. Tedy na jednotlivé položky, pro kategorie nebo na cenové rozsahy. (Pokud aukce není nastavena, bude vám účtována minimální CPC dle ceníku Zboží.cz.) 

Úprava max. CPC pomocí multiplikátorů

Multiplikátor nabídek v administraci Zboží.cz slouží k procentuální úpravě výše nabídky pro detail produktu (MAX_CPC) a nabídky pro Zboží inzeráty (MAX_CPC_SEARCH) v kombinaci se zařízením.

Je aplikován pouze v případě, že má inzerent v administraci Zboží.cz nastaveno bidování z XML feedu nebo přes administrační rozhraní Zboží.cz.

Nastavení multiplikátoru se provádí v části „Ceny prokliku“ na záložce Úprava max. CPC.

Maximální nabízenou cenu za proklik můžete zvýšit až o 900 % nebo snížit až o 90 %. Snížením o 100 % se vaše nabídky budou vydávat za minimální cenu za proklik podle aktuálního ceníku. MAX_CPC můžete upravovat podle webu, umístění nabídky a typu zařízení.

Příklad:
Při maximální CPC 5 Kč a zvýšení o 200 % bude výsledná hodnota 15 Kč.
Při snížení max. CPC 5 Kč o 50 % bude výsledná hodnota 2,5 Kč.

Multiplikátor Na webu Zboží.cz

Ovlivňuje Nabídky a Produkty na webu Zboží.cz.

 • Detail produktu – TOP = Doporučené nabídky zobrazené na produktové kartě (MAX_CPC)
 • Zboží inzeráty = ZI zobrazené na webu Zboží.cz (MAX_CPC_SEARCH)

Multiplikátor Vyhledávání na Seznam.cz

Ovlivňuje Zboží inzeráty a Produktové upoutávky ve vyhledávání na Seznamu, Obrázcích a Sbazaru.

 • Detail produktu – TOP = Produktová upoutávka – zobrazuje se pouze na Seznam.cz na mobilu (MAX_CPC)
 • Výpis a vyhledávání nabídek = Zboží inzeráty na Seznam.cz, Obrázky.cz, Sbazar.cz (MAX_CPC_SEARCH)
Úprava max. CPC v administraci Zboží.cz

Pokud má inzerent v administraci Zboží.cz nastaveno bidování skrze Sklik nastavuje multiplikátor přímo v rozhraní Sklik.cz.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.