Značky

Na Zboží.cz může být i vaše značka lépe vidět. Každá značka je v naší databázi prezentována samostatnou stránkou (příklad značky Tescoma), pod kterou jsou shromážděny všechny její existující produktové karty. Na hlavní stránce značky je viditelných 8 nejhledanějších produktových karet. Zbylé produktové karty jsou zobrazeny ve výběru kategorií. 

Založením vaší značky získají zákazníci i možnost filtrovat podle ní v jednotlivých kategoriích na Zboží.cz.

Do databáze značek přidáváme pouze značky identifikující výrobce (subjekty zhotovující výrobky) či jejich brandy (řada výrobků výrobce pod společným, již zavedeným jménem značky). Příkladem brandu může být Oral-B

Distributory či přeprodejce již do naší databáze nepřidáváme.

Dále je k založení značky do databáze Zboží.cz třeba splňovat tuto podmínku:
– Na Zboží.cz lze dohledat 5 rozdílných produktových karet. Produktové karty mohou být pouze od jednoho e-shopu.

Pro usnadnění schválení založení značky je doporučené zaslat logo značky a informace o výrobě (např. oficiální webové stránky)

Veškeré informace zasílejte na adresu databaze@firma.seznam.cz, kde vám záznam o vaší značce rádi vytvoříme.

Jestliže chcete vaši značku lépe odprezentovat zákazníkům, za poplatek vám ke značce doplníme popis a banner. Žádosti o doplnění popisu (i k již existující značce) a banneru zasílejte na adresu zbozi.vendori@firma.seznam.cz. Ceník placených služeb naleznete zde.

Jaké podklady pro zpracování potřebujeme?

Logo značky

Logo vaší značky se zobrazuje v hlavičce detailu značky a v detailu produktových karet vámi vyrobených výrobků.

  • V rozlišení minimálně 150 × 150 pixelů.
  • Doporučeným formátem je PNG nebo JPG.

Banner značky

Banner značky je doplňující grafický prvek, nacházející se v detailu značky. Jeho obsah je na vašem uvážení kvalitního propagování značky. Vyvarujte se však použití bannerů s časově omezenými informacemi.

  • Velikost banneru musí být přesně 515 × 950 pixelů (na výšku).
  • S bílým nebo transparentním pozadím.
  • Ve formátu PNG nebo JPG.

Popis značky

Připravte podklady, ze kterých vytvoříme popis značky (500−1000 znaků včetně mezer, 2−3 odstavce).

  • Základní zaměření značky, hlavní pilíře, používané technologie, informace, které značku v očích zákazníků profilují.
  • Zaměřte se na popis kategorií výrobků firmy – myšleno obecně, jako „vyrábí mobilní telefony“, „je prodejcem přenosných DVD přehrávačů“ atd.
  • Zmiňujte jen nadčasové informace. Nepište o konkrétních jednotlivých výrobcích a obecně o čemkoliv, co se v čase mění (nevhodné je např. „aktuálně je vlajkovou lodí mobilní telefon “Apple iPhone 13“).
  • Příběh značky popište jen tak, aby byly informace stále aktuální (rok vzniku, zakladatel apod.).

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.