Značky

Na Zboží.cz může být i vaše značka lépe vidět. Díky informacím, které nám pošlete o vaší značce, získáte nejen zápis v naší databázi značek (příklad značky LEGO), kde budou všechny vaše výrobky pohromadě, ale zákazníci získají i možnost filtrovat podle ní v kategoriích na Zboží.cz.

Do databáze značek přidáváme prodejce nebo distributory zboží pouze v případě, že najdeme alespoň 5 výrobků prodávaných na 5 různých e-shopech. Podmínkou je, že e-shopy musí mít různé majitele.
V případě sporných informací, zda se jedná o výrobce, vyžadujeme informaci o výrobci umístěnou fyzicky na výrobku. Registrace ochranné známky není dostatečným dokladem.

Pro vytvoření záznamu o vaší značce potřebujeme od vás pouze několik informací vypsaných níže. Tyto informace nám zašlete na adresu zbozi@firma.seznam.cz, kde vám záznam o vaší značce rádi vytvoříme.

Logo značky

Logo vaší značky se zobrazuje v hlavičce detailu značky a v detailu produktových karet vámi vyrobených výrobků.

  • V rozlišení minimálně 150 × 150 pixelů.
  • Doporučeným formátem je PNG nebo JPG.

Banner značky je doplňující grafický prvek, nacházející se v detailu značky. Jeho obsah je na vašem uvážení kvalitního propagování značky. Pouze doporučujeme v případě použití časově omezených informací upozornit nás na jejich následně případnou neaktuálnost nebo se takovému obsahu přímo vyvarovat.

  • Velikost banneru musí být přesně 515 × 950 pixelů (na výšku).
  • bílým nebo transparentním pozadím.
  • Ve formátu PNG nebo JPG.

Popis značky

Krátce a stručně popište zaměření značky (500−1000 znaků včetně mezer, 2−3 odstavce).

  • Text pište ve třetí osobě (např. „značka vyrábí boty“, „je přední výrobce mobilních telefonů“ apod.). Ideální text je napsaný seriózně, ale zároveň mile. Ani přehnaně technicky, ani příliš laicky. Tak, aby se vám samotným dobře četl.
  • Zaměřte se na popis kategorií výrobků firmy – myšleno obecně, jako „vyrábí mobilní telefony“, „je největším prodejcem přenosných DVD přehrávačů“ atd. Alespoň třikrát by se měl vyskytnout název značky, případně jiný, zažitý název (můžete samozřejmě skloňovat).
  • Zmiňujte jen nadčasové informace. Nepište o konkrétních jednotlivých výrobcích a obecně o čemkoliv, co se v čase mění (nevhodné je např. „aktuálně je vlajkovou lodí mobilní telefon Sony Xperia Z“).
  • Příběh značky popište jen tak, aby byly informace stále aktuální (rok vzniku, zakladatel apod.)
zobrazení značek

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.