Validátor

Správná struktura značek v XML feedu a také množství a korektnost informací, které jsou v nich uvedené, přispívá k efektivitě jakékoli kampaně ve Zboží.cz. 

Správnost svého XML feedu si můžete zkontrolovat v našem validátoru. Doporučujeme jednotlivé nabídky XML feedu odřádkovat, v případě výskytu chyby pak validátor může konkrétně informovat, kde se vyskytovala. Maximální velikost validovaného souboru nesmí být větší než 150 MB. 

Validátor slouží k validaci pouze XML feedů dle specifikace Zboží.cz

Jsou možné 3 výsledky validace

XML feed je v pořádku

XML feed je potřeba opravit

Nejedná se o kritickou chybu, XML feed bude načten, jen některé elementy nezpracujeme.

XML feed nejde použít

V XML feedu je kritická chyba, kvůli níž robot Zboží.cz XML feed odmítne zpracovat.

  • deklarovaná znaková sada musí odpovídat použité znakové sadě v XML feedu na 100 %
  • XML feed musí obsahovat přesnou podobu kořenové značky
    <SHOP xmlns=“http://www.zbozi.cz/ns/offer/1.0″>
  • nestandardní znaky pro XML musí být escapovány nebo “obaleny” do CDATA
  • XML feed musí obsahovat všechny povinné tagy
  • nahlédněte do možných nejčastějších chyb

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.