Požadované podklady

Podklady pro popis

 • Press kit, popis produktu, vysvětlení funkcí, vyzdvižení výhod, jako je například energetická úspornost, ekologická šetrnost a další podobné.
 • Další podklady, na jejichž základě lze popis vytvořit.

Karta produktu musí splňovat naše interní pravidla.
Vyhrazujeme si právo kartu produktu nezaložit z důvodů nesplnění požadavků.        

Poz.: Bez dodání podkladů nebude objednávka akceptována.

Podklady pro založení značky

 • Logo značky
 • Banner
 • Popis značky

Jaké podklady pro založení potřebujeme, naleznete v sekci značky.

Obrázky pro založení produktu (galerie)

 • Rozlišení alespoň 425 x 440 px (nutnost dodržet vždy alespoň jeden rozměr)
 • Formát JPEG nebo PNG
 • Počet ideálně 3+
 • Bílé pozadí
 • Bez vodoznaku
 • Bez loga výrobce
 • Bez reklamních nápisů a grafiky
 • Bez velkých bílých rámečků kolem zobrazeného produktu
 • Obrázek musí zobrazovat produkt

Obrázky pro rich popisek

 • Rozlišení alespoň 425 x 440 px
 • Formát JPEG nebo PNG
 • Počet ideálně 5+
 • Bez vodoznaku
 • Bez loga výrobce
 • Bez reklamních nápisů a grafiky
 • Bez velkých bílých rámečků kolem zobrazeného produktu
 • Obrázek musí zobrazovat produkt nebo jeho funkci

Zpracovaný rich popis

 • Informativní a věcný text, který produkt popisuje bez marketingových frází, které zákazníkovi nic neřeknou
 • Text musí být aktuální i v budoucnu – nevyužívají se termíny jako: nový, nejlepší, špičkový apod.
 • Obrázky musí zachycovat produkt nebo být s produktem spojené
 • Správné znaky (např. × místo písmene x)

Požadovaná struktura rich textů:

 • Úvodní odstavec (první 2 věty se zobrazí v perexu u produktu)
 • Klíčové vlastnosti – 3 až 6 top vlastností produktu
 • Hlavní nadpis – název produktu + např. příd. jméno
 • Obecný odstavec – Přidání informací, neopakuje informace z úvodního odstavce
 • Volitelný obrázek na celou šířku – nemusí být
 • Volitelný počet odstavců s obrázky a nadpisy – obrázky se řadí nalevo nebo napravo k odstavci a nemusí být vždy, ob odstavec je lze vynechat
 • Volitelné video na konci – může být odkaz na youtube na konci textu (pouze oficiální videa)

Úplná technická specifikace produktu

Příklady obrázků nesplňujících technické specifikace

Špatně – nadbytečné okraje a šedé pozadí

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – nadbytečné bílé okraje

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – logo a grafické prvky

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – grafické prvky


Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – obrázek neodpovídá nabízenému produktu


Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – nekvalitní obrázek

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Příklady obrázků splňujících technické specifikace

Příklad obrázku, který splňuje technické specifikace

Příklad obrázku, který splňuje technické specifikace

S objednávkami nebo dotazy se obracejte na zbozi.vendori@firma.seznam.cz.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.