Požadované podklady

Podklady pro popis

 • Press kit, popis produktu, vysvětlení funkcí, vyzdvižení výhod, jako je například energetická úspornost, ekologická šetrnost a další podobné.
 • Další podklady, na jejichž základě lze popis vytvořit.

Karta produktu musí splňovat naše interní pravidla.
Vyhrazujeme si právo kartu produktu nezaložit z důvodů nesplnění požadavků.        

Poz.: Bez dodání podkladů nebude objednávka akceptována.

Podklady pro založení značky

 • Logo značky
 • Banner
 • Popis značky

Jaké podklady pro založení potřebujeme, naleznete v sekci značky.

Obrázky pro založení produktu (galerie)

 • Rozlišení alespoň 425 x 440 px (nutnost dodržet vždy alespoň jeden rozměr)
 • Formát JPEG nebo PNG
 • Počet ideálně 3+
 • Bílé pozadí
 • Bez vodoznaku
 • Bez loga výrobce
 • Bez reklamních nápisů a grafiky
 • Bez velkých bílých rámečků kolem zobrazeného produktu
 • Obrázek musí zobrazovat produkt

Obrázky pro rich popisek

 • Rozlišení alespoň 425 x 440 px
 • Formát JPEG nebo PNG
 • Počet ideálně 5+
 • Bez vodoznaku
 • Bez loga výrobce
 • Bez reklamních nápisů a grafiky
 • Bez velkých bílých rámečků kolem zobrazeného produktu
 • Obrázek musí zobrazovat produkt nebo jeho funkci

Úplná technická specifikace produktu

Příklady obrázků nesplňujících technické specifikace

Špatně – nadbytečné okraje a šedé pozadí

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – nadbytečné bílé okraje

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – logo a grafické prvky

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – grafické prvky


Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – obrázek neodpovídá nabízenému produktu


Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Špatně – nekvalitní obrázek

Příklad obrázku, který nesplňuje technické specifikace

Příklady obrázků splňujících technické specifikace

Příklad obrázku, který splňuje technické specifikace

Příklad obrázku, který splňuje technické specifikace

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.