Otevřená administrace pro vendory

Jak se přihlásit?

Přihlášení je možné přes webovou stránku https://admin.zbozi.cz/ 

Email může být z  jakékoliv domény, pouze musí být registrovaný na Seznamu (RUS). Heslo se může lišit od hesla na emailu. Pro administrační rozhraní je login a heslo stejné.

Výpis produktových karet

Co zde najdete a jaké jsou možnosti?

  • filtrování produktů
  • vyhledání produktu
  • celkový počet nabídek
  • popularitu produktové karty (v rámci vašeho sortimentu, max 5 bodů)
  • datum založení produktu
  • informace o kontrole produktu
  • řazení podle data vytvoření nebo popularity
  • informace o nabídkách
  • hodnocení produktu zákazníky
  • nastavení počtu zobrazených produktů na stránce

Filtr

Filtrovat lze podle:
– kategorie
– kontroly a jejího data (3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok)
– nabídek

Produktové karty s nabídkami

Produktové karty, které mají nabídky jsou na webu Zboží.cz viditelné.

Produktové karty bez nabídek

Nejsou viditelné na webu Zboží.cz. Většinou se jedná o produkty, které se již neprodávají (starý model, vyprodané zboží atd.). Je zde menší pravděpodobnost toho, že se produktové karty znovu aktivují.

Úprava produktové karty

Z produktových karet si vyberete tu, kterou chcete upravit a kliknutím ji otevřete. Zobrazí se vám hlavní strana produktové karty, na které naleznete veškeré informace o produktu, které můžete následně editovat kliknutím na ikonu tužky v požadované sekci.

Co lze editovat:
– základní parametry
– popisek
– parametry
– obrázky
– manuál

Některé údaje není možné z vaší strany přímo editovat. V takovém případě se s žádostí o úpravu můžete obrátit na e-mailovou adresu zbozi.vendori@firma.seznam.cz.

Co nelze editovat:
– název produktové karty
– popisek vytvořený v RTE rozhraní
– obrázky vložené do RTE popisků

Základní parametry

Co lze editovat:
– kategorii
– produktové číslo
– produktovou řadu
– EAN kódy

Produktovou řadu lze vybírat ze seznamu řad, které jsou na Zboží.cz již založené.

EAN kódy je možné jak přidávat, tak i zneplatnit, pokud daný kód neodpovídá produktu. Pro deaktivaci EAN kódu stačí posunout tlačítko tak, aby zešedlo. Aktivní EAN má tlačítko podbarvené modře.

Varianty

V pravé části produktové karty se zobrazují všechny založené varianty daného produktu, pokud je produkt má. Na varianty se lze prokliknout a provést jejich úpravu. Aktualizaci údajů je nutné provést u každé varianty samostatně.

Popis produktu

Úprava je možná pouze tehdy, pokud se nejedná o popis vytvořený v RTE (Rich Text Editor) rozhraní.

Správný popis musí:
– obsahovat minimálně 2 věty
– mít větnou strukturu
– popisovat pouze daný produkt
– být nadčasový – vyvarujte se používání termínů jako nový, nejlepší, špičkový apod.

Popis nesmí obsahovat:
– informace vztahující se ke konkrétnímu obchodu
– informace, které nevystihují konkrétní produkt (např. obecný popis typu výrobku nebo historii značky)
– text v 1. osobě množného čísla (výrobce oslovuje zákazníky)
– tykání (výjimka je pouze u knih, kde lze použít anotace od nakladatelství)
– URL a HTML znaky
– informace o ceně výrobku, dopravě a jiné údaje z e-shopu
– slova jako akce a zdarma

Perex jsou první dvě věty popisku a zobrazí se v úvodu produktové karty. Pokud je v textu tečka, tak se považuje za konec jedné věty, proto prosím tečky, které neznamenají konec věty nahrazujte slovy (týká se pouze prvních dvou vět).

Parametry

V sekci parametrů se nachází všechny parametry, které jsou pro danou kategorii určené. Parametry je možné editovat zvlášť kliknutím na ikonu tužky a následným uložením. Parametry je také nutné upravit zvlášť pro každou variantu.

Co je možné:
– opravit chybně vyplněný parametr
– doplnit nevyplněný parametr
– přijmout nebo odmítnout hodnotu navrženou externím zdrojem (podle pravdivosti návrhu)

Obrázky

V sekci Obrázky lze editovat obrázky pouze pro konkrétní variantu. U produktů s RTE popisem nelze obrázky upravovat.

Společné obrázky

U produktu, který má varianty, se nachází  společné obrázky zobrazující se u všech variant (výčet variant je pod  nadpisem). Společné obrázky musí sedět na všechny varianty. To znamená, že zde musí být buď obrázky všech variant dohromady (viz Hlavní obrázek), nebo obrázky, kde nevynikne odlišnost ve variantách (viz obrázek 2).

Obecná pravidla obrázků

Obrázky je možné přidat (ze souboru nebo nabídek), odebrat nebo změnit jejich pořadí přetažením. Obrázky je také možné přetahovat napříč společnými a variantními.

Rozměry obrázků:
– minimálně 425 × 440 px (šířka × výška)
– v případě nestandardních obrázků je nutné dodržet alespoň jeden z rozměrů (např. lyže na výšku mohou mít rozměr 78 × 532 px, zubní pasta 785 × 235 px)

Zeleně podbarvené rozměry splňují minimální požadavky na šířku i výšku.
Červeně podbarvené rozměry znamenají, že alespoň jeden rozměr nesplňuje minimální požadavky, obrázek je tedy příliš malý a je potřeba ho změnit (v případě nestandardních obrázků se splněným alespoň jedním rozměrem barvu ignorujte).

Obrázky musí:
– být ve formátu PNG, JPEG nebo WEBP
– mít bílé pozadí
– vždy odpovídat dané variantě (barvě, množství, objemu atd.)

Obrázky nesmí:
– obsahovat logo a jiné vodoznaky
– mít nadbytečné bílé okraje

Kontrola produktové karty

Pokud již u produktu nebudete provádět žádné změny a je za vás produkt zkontrolovaný, tak prosím klikněte na tlačítko „označit jako zkontrolováno“, které naleznete v pravé horní části produktové karty.

S doplňující dotazy či požadavky, které není možné provést v administračním rozhraní se můžete obrátit na e-mailovou adresu zbozi.vendori@firma.seznam.cz.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.