Jak se Zboží.cz platí

Inzerce na Zboží.cz nemá žádné vstupní poplatky ani minimální útratu. Platí se za proklik do e-shopu.

Platba za proklik (CPC)

Při platbě za proklik jsou hrazena kliknutí na reklamu, platíte až za uživatele, které jsme vám prostřednictvím Zboží.cz přivedli na váš web. 

Cena za proklik

Maximální cena za proklik představuje částku, kterou jste ochotni zaplatit za prokliknutí do vašeho e-shopu. Cena za proklik je libovolná a lze ji kdykoliv změnit, nabídnout můžete minimálně šedesát haléřů bez DPH. CPC ovlivňuje umístění reklamy ve výsledcích hledání, vyšší nabídka tak může vaši nabídku posunout na lepší pozici.

V případě nastavení nižší částky za proklik než je minimální dle prodejní ceny, nabídku zobrazíme a automaticky zpracujeme minimální CPC, do které nabídka dle prodejní ceny spadá.

Skutečná cena za proklik však může být nižší než maximální nabídnutá cena za proklik. Při prokliku systém naúčtuje nejnižší potřebnou částku pro udržení pozice nabídky. Skutečná cena za proklik nikdy nepřekročí vámi nastavenou maximální cenu za proklik.

Poté, co se nabídky seřadí, vypočítá se reálná CPC, která je pak naúčtována v případě uskutečněného prokliku.

Finanční limit

Útratu můžete kontrolovat nastavením finančního limitu kampaně, takže se nemusíte bát, že zaplatíte více, než si můžete dovolit.

Finanční limit je možné změnit v administraci Zboží.cz v záložce „Aukce a konverze“ – „Kredit a limity“.

Finanční limit slouží na přibližné nastavení hranice útraty za prokliky. Po překročení finančního limitu dojde k deaktivaci zobrazování nabídek, a to do vypršení zvoleného období či navýšení finančního limitu. Pozastavení nabude platnosti do 24 hodin.

Neomezený limit

Nastavením neomezeného finančního limitu zajistíte, že se nabídky z vašeho e-shopu nepřestanou překročením finančního limitu zobrazovat. Vaše kampaň je tak připravena i na zvýšený zájem o zboží, například během vánoční sezóny.

Měsíční limit

Finanční limit je možné nastavit i dle období, např. na měsíc. V případě překročení finančního limitu v průběhu měsíce, vaše nabídky ze zobrazování na Zboží.cz stáhneme, znovu je začneme zobrazovat na začátku následujícího měsíce.

Týdenní limit

Nejkratší dobou pro nastavení finančního limitu je týden. V případě, že zaznamenáme překročení týdenního finančního limitu v průběhu týdne, vaše nabídky ze zobrazování na Zboží.cz stáhneme, znovu je začneme zobrazovat na začátku následujícího týdne.

Nedostatečně nastavený finanční limit způsobí nezobrazení nabídek z vašeho e-shopu ve výsledcích hledání na Zboží.cz. Věnujte proto zvýšenou pozornost výši nastavené hodnoty.

Dluh v peněžence

Při inzerci na Zboží.cz se může stát, že vám kredit strhneme do dluhu. Tato situace nastává z důvodu, že kredit z peněženky strháváme za každou hodinu zobrazování na Zboží.cz. Pokud se tedy při stržení kreditu v předchozí hodině váš kredit přiblížil nule, je velmi pravděpodobné, že při dalším strhávání kredit spadne do dluhu.

V případě, že k této situaci dojde, můžeme pro vás nechat odstranit dluh do výše -20 Kč bez DPH.

Pokud váš dluh tuto částku přesáhne, je potřeba jej uhradit na bankovní účet společnosti Seznam.cz.

Č. účtu: 949949028/5500
Variabilní symbol musí být IČ. Dlužnou částku je potřeba uhradit včetně DPH.
Po uhrazení je nutné kontaktovat oddělení fakturací na e-mailu fakturace@firma.seznam.cz.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.