Podmínky zpracování

Hodnocení a recenze obchodů uživateli slouží jako ukazatel kvality a spokojenosti zákazníků.

Hodnotit na serveru Zboží.cz bude možné v případě, že:

  • provedete nákup v příslušném obchodu; nebo
  • se přihlásíte prostřednictvím uživatelského účtu Seznam.cz.

Výsledné hodnocení obchodu bude zobrazováno pomocí hvězdiček a vyplnění dotazníku bude otázkou několika minut.

Základní charakteristika:

Hodnocení mohou přidávat uživatelé v případě, že se na službě Zboží.cz přihlásili pomocí uživatelského účtu Seznam.cz nebo uživatelé, kteří výrobek hodnotí na základě dotazníku spokojenosti zaslaného prostřednictvím e-mailu.

Uživatel zápisem recenze bere na vědomí, že Seznam.cz, a.s. je oprávněn texty recenzí použít v rámci svých služeb či služeb provozovaných partnery společnosti Seznam.cz, a.s.

Jeden nákup lze hodnotit pouze 1x, opětovným hodnocením stejného nákupu dojde k editaci původního hodnocení.

Celkové hodnocení obchodu je počítáno jako poměr mezi pozitivními a negativními zadanými recenzemi a zobrazuje se formou hvězdiček v počtu 1 – 5. Podrobný výpis jednotlivých uživatelských hodnocení se zobrazí po rozkliknutí záložky Hodnocení a recenze u daného obchodu.

Pro zajištění kvality hodnocení na Zboží.cz si Seznam.cz, a.s. vyhrazuje právo smazat příspěvek, jestliže:

  • hodnocení jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy ČR nebo je v rozporu s dobrými mravy;
  • zveřejňuje další údaje o identitě ostatních hodnotících (např. telefonní číslo, zaměstnání apod.);
  • hodnotitel se vydává za někoho jiného;
  • obsahuje vulgární výrazy či URL odkazy;
  • text neobsahuje hodnocení obchodu;
  • obsahuje reklamu.

V případě podezření na nekalé praktiky v rámci úmyslného poškozování konkurence nebo vlastního zvýhodňování si Seznam.cz, a.s. vyhrazuje právo takové recenze odstranit.

Zásady zpracování osobních údajů:
Za účelem využití služby Hodnocení a recenze u detailu jednotlivých obchodů zobrazovaných na serveru Zboží.cz, dostupném z internetové adresy (URL) https://www.zbozi.cz/ (dále jen „Služba“), je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, provozovatel Služby (dále jen „Provozovatel”), oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu uživatelské jméno a e-mailová adresa), které tito uživatelé zadají prostřednictvím Služby.

Osobní údaje uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména zobrazení hodnocení a recenze obchodu u jeho detailu na serveru https://www.zbozi.cz/ a jiných serverech provozovaných Provozovatelem. Za tímto účelem budou osobní údaje uživatele předány obchodu, kterého se hodnocení týká, dle volby uživatele. Toto předání osobních údajů je za účelem sběru statistických údajů ze strany obchodu, zkvalitňování služeb poskytovaných obchodem a příp. zobrazení hodnocení a recenze na serveru obchodu. 

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.