Kdo se může na Zboží.cz registrovat?

Na Zboží.cz se mohou registrovat pouze internetové obchody.

Tuzemské internetové obchody musí mít na webu uvedené:

 • IČO
 • kontaktní údaje (sídlo či místo podnikání; e-mail nebo telefonní kontakt)
 • nákupní košík/objednávkový formulář
 • všeobecné obchodní podmínky
 • nabídky k prodeji

Zahraniční internetové obchody se mohou registrovat při splnění následujících podmínek:

 • stránky obchodu v češtině
 • ceny v Kč
 • nákupní košík/objednávkový formulář
 • všeobecné obchodní podmínky
 • nabídky k prodeji
 • kontaktní údaje
 • možnosti reklamace
 • ceny dopravy do České republiky